HAKKIMIZDA

Kuruluş Amacımız: Sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanlarını bir çatı altında toplayarak bilgi, birikim, imkan paylaşımına öncülük etmek. Böylece gerek sektörel gerekse bölgesel sorunların çözümünde etkin rol oynamak ve üyelerinin iktisadi ve sosyal alanlarda aktif olabilmeleri için ilgili oldukları özel ve resmi kuruluşlarla irtibat kurmalarını sağlayarak, güçlü ilişkiler kurulmasına rehberlik etmek.


3.000 Bölgemizdeki Sanayici Sayısı
80.000 Bölgemizdeki İstihdam
23 SANDER Kaç Yaşında?